PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISTEN ANSIOMERKIT  

Lista Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ansiomerkkien saaneista lippukuntalaisistamme.

KULTAINEN ANSIORISTI
Piirin kultainen ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle, joka pitkäaikaisen, monipuolisen ja menestyksellisen piiritoimintansa myötä on kohonnut piirissä partiopersoonaksi. Saaja on piirin jäsenten keskuudessa laajalti tunnettu. Pitkäaikainen, monipuolinen ja menestyksellinen toiminta piirissä tarkoittaa, että saaja on toiminut useissa piirin tavan-omaisissa tai keskeisissä partiojohtajatehtävissä yhteensä yli 20 vuoden ajan. Näissä tehtävissä saaja on yltänyt yleisesti tunnustettuihin saavutuksiin.

HOPEINEN ANSIORISTI
Piirin hopeinen ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle 15−20 -vuotisesta poikkeuksellisen merkittävästä ja tuloksellisesta toiminnasta piirin tai valtakunnallisen partiotyön hyväksi tai yli 20 vuoden poikkeuksellisen pitkäaikaisesta ja huomattavan menestyksellisestä toiminnasta lippukunnassa.

Saajan tulee olla toiminut jossain seuraavista tehtävistä:
- Piirin tehtävässä näkyvästi ja pitkäaikaisesti. Hänen toimintansa on oltava koko piirin kannalta merkittäviä.
- Valtakunnallisessa partiotoiminnassa näkyvästi ja pitkäaikaisesti sekä yhteyden piiriin säilyttäen. Tällä perusteella voidaan palkita myös muuhun partiopiiriin kuuluva valtakunnallisella tasolla toimiva partiojohtaja, jonka toiminta on ollut pääkaupunkiseudun partiotoiminnan kannalta merkittävää.
- Poikkeuksellisen pitkäaikainen ja huomattavan menestyksellinen toiminta lippukunnassa. Saaja on toiminut yleensä yli 20 vuotta lippukunnan tavanomaisissa sekä keskeisissä johtajatehtävissä. Saajalta ei tällöin edellytetä muualla kuin lippukunnassa saavutettuja ansioita. Erityiseksi ansioksi ei katsota sitä, että saaja on itse toiminut useita vuosia lippukunnanjohtajana. Sen sijaan esimerkiksi nuorempien johtajien kouluttaminen ja osaamisen siirtäminen katsotaan ansioksi.
Erityistä huomiota kiinnitetään ansioiden monipuolisuuteen eli toimintaan useissa erityyppisissä luottamus- ja johtamistehtävissä. Toiminnan tuloksellisuutta pidetään tärkeämpänä kuin monivuotisuutta.

KULTAINEN ANSIOMITALI
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kultainen ansiomitali voidaan myöntää partiojohtajalle monivuotisesta, erittäin merkittävästä ja tuloksellisesta toiminnasta piirissä tai erittäin pitkäaikaisesta ja poikkeuksellisen menestyksekkäästä toiminnasta lippukunnassa.

Saajalta edellytetään jotain seuraavista:
- Yleensä noin 10-15 vuotta kestänyttä toimintaa piirin keskeisissä tehtävissä
- Noin 5-8 vuotta kestänyttä erityisen aktiivista ja monipuolista toimintaa piirin keskeisissä tehtävissä
- Noin 15-20 vuotta kestänyttä aktiivista toimintaa lippukunnan tai muun partioyhteisön erilaisissa johtajatehtävissä.
Lippukuntatoiminnan tulee olla monipuolista eli käsittää ajanjaksoja sekä tavanomaisissa että keskeisissä lippukuntatehtävissä. Tärkeämpänä kuin monivuotisuutta pidetään kultaista ansiomitalia myönnettäessä saajan toiminnan tuloksellisuutta. Tällöin painotetaan esimerkiksi vanhojen toimintojen elvyttämistä, uusien käynnistämistä ja vaativina pidettävien hankkeiden johtamista.

HOPEINEN ANSIOMITALI
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten hopeinen ansiomitali voidaan myöntää pitkäaikaisesta, aktiivisesta ja vastuuntuntoisesta toiminnasta lippukunnassa tai piirissä. Alin myöntöikä hopeiselle ansiomitalille on 26 vuotta.

Saajalta edellytetään jotain seuraavista:
- Yleensä vähintään 6-10 vuoden tuloksellista toimintaa tavanomaisissa lippukunnan, piirin tai muun partioyhteisön partiojohtajatasoissa tehtävissä
- Vähintään 3-5 vuoden poikkeuksellisen ansiokasta toimintaa keskeisissä lippukunta- tai piiritehtävissä
- Osallistumista useisiin merkittäviin vähintään vuoden kestäneisiin lippukunnan tai piirin projekteihin

PRONSSINEN ANSIOMITALI
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten pronssinen ansiomitali voidaan myöntää aktiivisesta, vastuuntuntoisesta ja tuloksellisesta toiminnasta. Alin myöntöikä mitalille on 21 vuotta.
Saajalta edellytetään jotain seuraavista:
- Lippukunta-ansioiden perusteella haettaessa yleensä vähintään 3-4 vuoden aktiivista toimintaa tavanomaisissa tai keskeisissä partiojohtajatasoisissa tehtävissä
- Piiriansioiden perusteella haettaessa yleensä 3-4 vuoden aktiivista toimintaa tavanomaisissa tehtävissä piirissä. Poikkeuksellisesti ja erittäin merkittävin perustein pronssista ansiomitalia voidaan ehdottaa lyhyemmän aikavälin ansioilla.
Pronssinen ansiomitali on tarkoitettu myönnettäväksi ikäkausiohjelman ulkopuolisista ansioista. Vaeltajaikäkauden toimintaa voidaan ottaa kuitenkin osittain huomioon kokonaisansioita mietittäessä. Toimintavuosia laskiessa voidaan huomioida sekä lippukunta- että piiritoiminnan vuodet.

ANSIOSOLKI
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Ansiosolki voidaan myöntää anomispäivänä iältään 15–22 -vuotiaalle samoajalle tai vaeltajalle. Ansiosoljen saajalta odotetaan vastuuntuntoista, tavoitteellisesta ja innostunutta toimintaa peruspartiotoiminnassa (akelana, seikkailija- tai tarpojavartionjohtajana tai samoaja- tai vaeltajavartiossa).
Ansiosolki voidaan myöntää myös erityistä partiomieltä osoittavasta teosta, esimerkiksi huomattavasti keskimääräistä merkittävämmästä henkilökohtaisesta panoksesta yksittäisessä lippukunnan projektissa tai erityisestä henkilökohtaisesta saavutuksesta partio-ohjelman suorittamisessa. Ansiosoljen ehdottaja on aina lippukunta.

Edellytykset samoajatoiminnassa:
Hakemuksessa tulee kuvata samoajan suoriutuminen erilaisissa johtaja-tehtävissä, eli omaan ohjelmaan kuuluvasta toiselle ryhmälle järjestetystä toiminnasta. Samoajalta edellytetään hakuhetkellä vähintään 6 kuukauden toimintaa samoajien ikäkausitoiminnassa.
Edellytykset vaeltajatoiminnassa:
Vaeltajan osalta tulee kuvata suoriutuminen ikäkauden projekteissa. Pro-jektilla vaeltajan osalta tarkoitetaan ajallisesti rajattua ja tavoitteellista tehtävää, joka voi esimerkiksi olla tapahtuman toteuttaminen jtysprojektin johtaminen. Vaeltajalta edellytetään hakuhetkellä vähintään 6 kuukauden toimintaa vaeltajien ikäkausitoiminnassa.

 

Lisätietoa ansiomerkeistä löydät Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ansiomerkkiohjeesta täältä.