SUOMEN VAPAA PARTIORYHMÄN MERKIT  

Lista Suomen Vapaa Partioryhmän ansiomerkkien saaneista lippukuntalaisistamme

KULTAINEN KIITOLLISUUDENMERKKI
Kultainen kiitollisuudenmerkki myönnetään partiojohtajalle erittäin ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta partiotyöstä Ryhmän ja lippukunnan, partiopiirin tai keskusjärjestön partiotoiminnan hyväksi. Merkin saajan tulee olla toiminut johtajatehtävissä aktiivisesti vähintään viidentoista vuoden ajan edistäen elämässään ja toiminnassaan Ryhmän rehtiä suvaitsevaisuuden partiohenkeä niin Ryhmän sisällä kuin myös sen ulkopuolella partiopiirissä tai keskusjärjestössä. Merkki jaetaan vain toimivalle partiolaiselle. Kultainen kiitollisuudenmerkki numeroidaan ja sen taakse kaiverretaan saajan nimi.

HOPEINEN KIITOLLISUUDENMERKKI
Hopeinen kiitollisuudenmerkki myönnetään partiolaiselle tai partiotyön tukijalle ansiokkaastaja pitkäaikaisesta partiotyöstä Ryhmän ja lippukunnan, partiopiirin tai keskusjärjestön partiotoiminnan hyväksi. Merkin saajan tulee olla toiminut johtajatehtävissä aktiivisesti vähintään kuuden vuoden ajan edistäen elämässään ja toiminnassaan Ryhmä rehtiä suvaitsevaisuuden partiohenkeä. Hopeinen kiitollisuudenmerkki voidaan myöntää esimerkiksi henkilölle, joka on toiminut pitkään lippukunnan nimetyissä avaintehtävissä, toiminut keskusvaliokunnan jäsenenä tai vastannut useista SVPR:n tapahtumien järjestämisistä sekä vetänyt lukuisia lippukunnan tapahtumia, esimerkiksi kesäleirin. Toisaalta vastaava aktiivinen toiminta partiopiirissä, taustajärjestössä tai keskusjärjestössä huomioidaan.
D-kirjain ansiomerkin nauhassa tarkoittaa merkinsaajan huomattavasti ylittävän myöntämisperusteet tai hänen erityistä aktiivisuutta ja esimerkkitehtäviä selvästi vaativampien tehtävien hoitamista ansiokkaasti.

PRONSSINEN KIITOLLISUUDENMERKKI
Pronssinen kiitollisuudenmerkki myönnetään ansiokkaasta partiotyöstä joko partiolaiselle tai partiotyön tukijalle (mm. vanhempainneuvoston tai taustayhteisön edustajalle, lippu-kunnan avustajalle tai tukijalle). Merkin saajan tulee olla toiminut johtajatehtävissä aktiivisesti vähintään kolmen vuoden ajan sisäistäen elämässään ja toiminnassaan Ryhmän rehtiä suvaitsevaisuuden partiohenkeä. Pronssinen kiitollisuudenmerkki voidaan myöntää esimerkiksi henkilölle, joka on johtanut yhteisiä tapahtumia, ollut useamman vuoden nimetyssä avaintehtävässä (esim. lippukunnan johtaja, taloudenhoitaja, akela...) lippukunnassa, taustayhteisössä, SVPR:ssä tai piirissä.
D-kirjain ansiomerkin nauhassa tarkoittaa merkinsaajan huomattavasti ylittävän myöntämisperusteet tai hänen erityistä aktiivisuutta ja esimerkkitehtäviä selvästi vaativampien tehtävien hoitamista ansiokkaasti.

ANSIOMERKKI
Ansiomerkkinä on renkaan sisällä oleva SVPR:n lilja ja sitä kannetaan vihreässä nauhassa, jonka molemmissa reunoissa on kaksi kapeaa mustaa raitaa, partiopaidan vasemmassa rinnassa. Ansiomerkki myönnetään partiolaisille ansiokkaasta partiotoiminnasta SVPR:n tai lippukunnan hyväksi. Merkki on yleensä ensimmäinen johtajatehtävissä olevalle partiolaiselle myönnetty SVPR:n ansiomerkki, mutta Keskusvaliokunta voi tehdä poikkeuksen jakosääntöihin, jolloin ansiomerkin saajalle voidaan myöntää arvokkaampikin merkki tämän merkin asemesta. Ansiomerkki voidaan myöntää esimerkiksi henkilölle, joka on vetänyt aktiivisesti jotain ikäkausiryhmää, johtanut lippukunnan yhteisen tapahtuman ja ollut vuoden lippukunnan hallituksen jäsenenä.

D-VARTIOMERKKI
D-vartiomerkkinä on vasemmassa hihassa kannettavaan SVPR:n merkkiin kiinnitettävä hopeinen D-kirjain. D-vartio oli vuosina 1953 - 1972 Ryhmän-johtaja Sven E. Donnerin henkilökohtaisesti johtaman vartion tunnus, johon kutsuttiin erittäin ansioituneita vartionjohtajia. Sittemmin Keskusvaliokunta päätti tehdä tästä tunnuksesta vartionjohtajille tarkoitetun ansiomerkin, jonka vaatimukset säilyivät lähes alkuperäisessä muodossaan.
Vaatimukset ovat seuraavat:
- Toiminut vähintään kaksi vuotta tarpoja- tai seikkailijaryhmän (tai vastaavan) johtajana
-
Osoittanut kykynsä ja pätevyytensä ryhmänsä johtajana suunnitte-lemalla ja johtamalla itsenäisesti ryhmän retkiä
-
Osallistunut aktiivisesti ryhmän viikoittaiseen toimintaan
-
Luonut ryhmänsä henkeä ja herättänyt yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ryhmänsä jäsenten keskuudessa
-
Tutustunut SVPR:ään ja sen toimintaan sekä tavoitteisiin